Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Foster Technologies Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-991) przy ul. Heroldów 19C/13
(dalej: „Foster”).

Cel przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. utrzymanie Konta
użytkownika założonego na naszej stronie internetowej, realizowanie Państwa zamówień, kontakt
związany z wykonywaniem zawartej umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych w razie
wyrażania na to odrębnej zgody.

W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:
- w celu wykonania umowy sprzedaży (w tym m.in. zawarcia i realizacji umowy, realizacji zamówień,
rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza
kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podałeś nam jakieś dane, których
podanie było opcjonalne, to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli posiadasz Konto.


- w celu realizacji naszych obowiązków prawnych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes
Foster (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celu wystawiania i przechowywania faktur, zapewnienia
bezpieczeństwa sieci, czy rozpatrywania reklamacji.


- w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony
interes Foster (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym
m.in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi
ewentualnych roszczeń.


- w celu kierowania do Państwa treści marketingowych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony
interes Foster (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji
marketingowej w formie elektronicznej. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli
wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być
także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego
funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa,
testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed
nadużyciami i atakami.

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu naszych usług.

Termin przechowywania danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw wynikających
z zawartej umowy sprzedaży, w tym m.in. ze względu na obowiązku wynikające z regulacji
księgowych i podatkowych przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą
przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli
chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz to zrobić zarówno
elektronicznie, listownie, telefonicznie, jak i osobiście – dane do kontaktu znajdują się poniżej w
części „Kontakt z administratorem danych”.

 

Udostępnianie danych osobowych na rzecz innych podmiotów
Państwa dane mogą zostać przez nas udostępnione odpowiednim organom państwowym (np. Policji,
Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) i tylko jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.


Nadto, Państwa dane mogą zostać przez nas udostępnione innym administratorom (jeśli sami
Państwo o to do nas wystąpią) lub jeśli podyktowane to będzie realizacją zawartej z Państwem
umowy (np. kurierowi dostarczającemu Państwu zamówiony towar), jednakże tylko w zakresie
niezbędnym do realizacji czynności przez innych administratorów.

Prawa osoby powierzającej dane osobowe
W związku z przetwarzaniem przez Foster Państwa danych osobowych, przysługują Państwu poniższe
uprawnienia:
- prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy
zmianie lub zdezaktualizowały się.
- prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (tzw. prawo do „bycia zapomnianym”) –
czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych, czyli jeśli Foster
nie ma podstawy do tego, aby je przetwarzał.
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie
do ich przechowywania.
- prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa
danych osobowych oraz uzyskania kopii danych. Foster może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i
każdej kolejnej kopii, o czym zostaniecie Państwo poinformowani w momencie złożenia wniosku o
uzyskanie kopii. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
- prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam
przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to
technicznie możliwe i jeśli pokryją Państwo ewentualne niezbędne koszty takiego przeniesienia
danych.

- prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych.
- prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać każdą zgodę, którą
Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym
przez Państwa celu. Niniejsze prawo nie ma bezwzględnego zastosowania do sytuacji, kiedy Państwa
dane będą nam (Foster) niezbędne do realizacji zawartej z nami umowy lub obrony naszych praw
wynikających z przepisów prawa, w tym ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy prawa.

 

Nadto, jeśli zauważą Państwo, że przetwarzanie przez Foster Państwa danych narusza Państwa
prawa, zasadnym będzie poinformowanie nas o tym, celem wyjaśnienia sytuacji i zareagowania na
Państwa uwagi i sugestie.

 

Polityka plików cookies
Nasz Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze
Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania
naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w
swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w
niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty
naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją stosowania powyżej
opisanej Polityki plików cookies przez Foster.

Zastrzeżenia
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy
linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy
odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez
administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną
odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez
te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Kontakt z administratorem danych
Kontakt możliwy jest w następujący sposób:

- poprzez formularz znajdujący się na stronie www.fostertechnologies.pl/pl/contact
- telefoniczny: + 48 888 414 345
- listowny lub osobisty w siedzibie Foster/sklepie stacjonarnym: ul. Heroldów 19C/13, 01-991
Warszawa.


Niniejsza Polityka prywatności odpowiada warunkom wskazanym w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie RODO.

Obowiązek informacyjny RODO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl